XHW 1450 转 N 轴 24mm 实心轴

 • 铜材质连杆
 • 热水85℃泵
 • PTFE密封圈
 • 镀镍泵头
 • 技术参数

  型号

  流量

  压力

  电机功率

  重量

  转速


  l/min

  gpm

  bar

  psi

  hp

  kw

  kg

  rpm

  XHW 08.15 N

  8

  2.11

  150

  2200

  3.0

  2.2

  6.5

  1450

  XHW 11.17 N

  11

  2.90

  170

  2500

  5.0

  3.7

  6.5

  1450

  RHW 1450 转 N 轴 24mm 实心轴

 • 铜材质连杆
 • 热水85℃泵
 • PTFE密封圈
 • 镀镍泵头
 • 技术参数

  型号

  流量

  压力

  电机功率

  重量

  转速


  l/min

  gpm

  bar

  psi

  hp

  kw

  kg

  rpm

  RHW 13.17 N

  13

  3.43

  170

  2500

  5.5

  4.0

  9.0

  1450

  RHW 15.15 N

  15

  3.96

  150

  2200

  5.5

  4.0

  9.0

  1450

  WHW - WHWL 1450 转 N 轴 24mm 实心轴

 • 铝合金连杆
 • 热水85℃泵
 • PTFE密封圈
 • 镀镍泵头
 • 技术参数

  型号 流量 压力 功率 重量 转速
  l/min gpm bar psi hp kw kg rpm
  WHW 15.20 N 15 3.96 200 2900 7.5 5.5 16 1450
  WHW 21.15 N 21 5.55 150 2200 7.5 5.5 16 1450
  WHW 26.15 N 26 6.87 150 2200 10 7.5 16 1450
  WHW 32.20 N 32 8.45 200 2900 15 11 16 1450
    WHWL 38.15 N 38 9.81 150 2200 15 11 16 1450
    WHWL 42.15 N 42 11.09 150 2200 16.5 12.1 16 1450
    WHWL 50.15 N 50 13.2 150 2200 20 15 16 1450


  RRHW 1450 转 N 轴 24mm 实心轴

 • 新品
 • 铝合金连杆
 • 热水85℃泵
 • PTFE密封圈
 • 镀镍泵头
 • 技术参数

  型号

  流量

  压力

  电机功率

  重量

  转速


  l/min

  gpm

  bar

  psi

  hp

  kw

  kg

  rpm

  RRHW 13.20 N

  13

  3.40

  200

  2900

  7.5

  5.5

  7.6

  1450

  RRHW 15.20 N

  15

  4.00

  200

  2900

  7.5

  5.5

  7.6

  1450

  RRHW 18.16 N 18 4.80 160 2300 7.5 5.5 7.6 1450

  RRHW 1450 转 C 轴 28mm 实心轴 + F16法兰 - 适用于电机 B14 MEC 100-112

 • 新品
 • 铝合金连杆
 • 热水85℃泵
 • PTFE密封圈
 • 镀镍泵头
 • 技术参数

  型号

  流量

  压力

  电机功率

  重量

  转速


  l/min

  gpm

  bar

  psi

  hp

  kw

  kg

  rpm

  RRHW 13.20 C DX + F16

  13

  3.40

  200

  2900

  7.5

  5.5

  8.0

  1450

  RRHW 15.20 C DX + F16

  15

  4.00

  200

  2900

  7.5

  5.5

  8.0

  1450

  RRHW 18.16 C DX + F16 18 4.80 160 2300 7.5 5.5 8.0 1450

  RGHW 1450 转 N 轴实心轴 Φ24X40mm

 • 新品
 • 铝合金连杆
 • 热水85℃泵
 • PTFE密封圈
 • 镀镍泵头
 • 技术参数

  型号

  流量

  压力

  电机功率

  重量

  转速


  l/min

  gpm

  bar

  psi

  hp

  kw

  kg

  rpm

  RGHW 15.20 N

  15

  3.96

  200

  2900

  12

  9

  14.5

  1450

  RGHW 18.20 N

  18

  4.75

  200

  2900

  15

  11

  14.5

  1450

  RGHW 21.20 N 21 5.50 200 2900 14 11 14.5 1450

  RGHW 1450 转 C 轴 28mm 实心轴 + F16法兰 - 适用于电机 B14 MEC 100-112

 • 新品
 • 铝合金连杆
 • 热水85℃泵
 • PTFE密封圈
 • 镀镍泵头
 • 技术参数

  型号

  流量

  压力

  电机功率

  重量

  转速


  l/min

  gpm

  bar

  psi

  hp

  kw

  kg

  rpm

  RGHW 24.15 C + F16

  24

  6.34

  150

  2175

  10

  8

  14.5

  1450

  RTXHW 1450 转 N 轴 30mm 实心轴

 • 新品
 • 铝合金连杆
 • 热水85℃泵
 • PTFE密封圈
 • 镀镍泵头
 • 技术参数

  型号

  流量

  压力

  功率

  重量

  转速


  l/min

  gpm

  bar

  psi

  hp

  kw

  kg

  rpm

  RTXHW 70.150 N

  70

  18.5

  150

  2200

  40.0

  30.0

  32.5

  1450

  RTXHW 85.150 N

  85

  22.5

  150

  2200

  34.0

  25.0

  32.5

  1450

  RTXHW 100.120 N

  100

  26.4

  120

  1750

  32.0

  24.0

  32.5

  1450

  黄金城 http://www.lead315.com http://www.p5123.cn http://www.bbmkpxb.cn http://www.huaxue128.com http://www.fullstackdev.cn http://www.rui-min.cn http://www.zhaojuan.net http://www.kmag.cn http://www.3d585.com http://www.cwqbp.com http://www.someonesadvice.com http://www.hbs-pmi.com http://www.zz9688.com http://www.ttteee.cn http://www.bbmmbp.com http://www.whjiaju.net http://www.huaxue128.com http://www.a-zking.cn http://www.4bzzqhes.com.cn http://www.qidianl.com